تست هوش و معما

تست هوش تصویری مکعب مجهول و معمای جنایی پرونده قتل به همراه جواب

تست هوش تصویری مکعب مجهول و معمای جنایی پرونده قتل به همراه جواب

تست هوش و معما مکعب مجهول و معمای جنایی پرونده قتل به همراه جواب تست هوش مکعب مجهول و پرونده قتل در سایت انسان شاد تست هوش شماره 1 : برچسب مکعب مجهول تعدادی مکعب داریم که روی هر کدام یک برچسب عددی چسبانده شده است. با دقت به شکل نگاه کنید. برچسب یکی از مکعب ها مجهول است. آیا می توانید مشخص کنید که آن چه عددی است؟ پاسخ این تست را در پایین همین صفحه مشاده کنید. تست شماره 2: معمای جنایی پرونده قتل در طول هفته گذشته چهار پرونده قتل...

ادامه مطلب

تست هوش و معما های بسیار سخت همراه با جواب

تست هوش و معما های بسیار سخت همراه با جواب

تست هوش و معماهای بسیار سخت همراه با جواب تست هوش و معما در سایت انسان شاد شماره 1: تست هوش پیدا کردن مکان عقربه ساعت چهارم تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم. در شکل پایین چهار ساعت می بینیم. آیا می توانید بگویید عقربه ساعت شمار در ساعت چهارم، روی چه عددی قرار خواهد داشت؟ جواب این تست را در پایین همین صفحه مشاهده کنید. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ شماره 2 : ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری و بازی پیدا کردن اختلاف بین تصاویر همراه با جواب

تست هوش تصویری و بازی پیدا کردن اختلاف بین تصاویر همراه با جواب

تست هوش تصویری و بازی پیدا کردن اختلاف بین تصاویر همراه با جواب تست هوش و پیدا کردن اختلاف تصاویر در سایت انسان شاد تصویر شماره 1 جواب این تست را در پایین همین صفحه مشاهده کنید. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تصویر شماره 2 جواب این تست را در پایین همین صفحه مشاهده کنید. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تصویر شماره 3 جواب این تست را در پایین همین صفحه مشاهده کنید. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تصویر شماره 4 جواب ای...

ادامه مطلب

معمای 5 خانه انیشتین (سخت ترین معمای جهان)

معمای 5 خانه انیشتین (سخت ترین معمای جهان)

معمای 5 خانه انیشتین (سخت ترین معمای جهان)  انیشتن این معما را در قرن نوزدهم میلادی طرح کرده و به گفته او نود و هشت درصد (98%) مردم جهان در آن دوره (و یا شاید این دوره!) نمی توانستند این معما را حل کنند. شما هم با حل این معما باهوش بودن خود را ثابت کنید. تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد معمای 5 خانه انیشتین :  1 – در یک خیابان 5 خانه وجود دارد که با پنج رنگ متفاوت رنگ شده اند. 2 – در هر خانه یک نفر با ملیت متفاوت با خانه های...

ادامه مطلب

معما های جالب و سخت به همراه جواب

معما های جالب و سخت به همراه جواب

معما های جالب و سخت به همراه جواب تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد معما شماره 1 : معمای مهمانی سوال : در آخر یک مهمانی 10 نفر برای خداحافظی با هم دست می دهند. در مجموع چند تا دست دادن اتفاق میوفتد؟ 100 ؟ 20 ؟  45 ؟ 50 ؟ 90 ؟ جواب این معما را در همین صفحه مشاهده کنید. ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ معما شماره 2 : معمای افراد خالدار زندانی در سالن سوال : 100 نفر آدم با هوش در یک سالن زندانی هستند. حداقل ...

ادامه مطلب

تست هوش و پیدا کردن نکته عکس ها

تست هوش و پیدا کردن نکته عکس ها

تست هوش و پیدا کردن نکته عکس ها تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ پیدا کردن نکته تصاویر شماره 1 : این عکس یه نکته باحال داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟ جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ پیدا کردن نکته تصاویر شماره 2 : این عکس یه نکته ساده داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟ جواب این تست را در همین ...

ادامه مطلب

معما های بسیار سخت همراه با جواب

معما های بسیار سخت همراه با جواب

معماهای بسیار سخت همراه با جواب تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ معمای شماره 1 : ( کشتن مرغ ) روزی یه قاضی به محکوم میگه که تو رو به شرطی آزاد میکنم که بتونی این کارو انجام بدی: قاضی میگه من به تو یه مرغ میدم و تو باید این مرغ طوری بکشی که جلاد من نتونه به همون شکل تو رو بکشه. مرد هم کمی فکر میکنه و به شکلی مرغ رو میکشه که جلاد نتونست بکشتش و قاضی هم اون رو آزاد کرد. سوال: ش...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری و پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

تست هوش تصویری و پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

تست هوش تصویری و پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ تست شماره 1: در تصویر زیر چند تفاوت می توانید پیدا کنید؟ در سال 1994 در دانشگاه stanford یکی از اساتید از دانش جوهایش میخواهد که 3 تفاوت بین این دو عکس را پیدا کنند، از بین دانشجویان یک نفر 2 تفاوت را پیدا می کند اما فقط یک دانشجو تفاوت سوم را می یابد و با صدای بلند می خندد و به خود می گوید ...

ادامه مطلب