معمای ریاضی

تست هوش و معمای ریاضی بسیار سخت

تست هوش و معمای ریاضی بسیار سخت

تست هوش و معمای ریاضی بسیار سخت تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ معما شماره 1 : (معمای سکه) 10 تا دسته ی 10 تایی سکه داریم که 9 تا از این 10 تا دسته سکه هایشان 10 گرمی و یک دسته سکه هایش 9 گرمی است. چگونه با یک بار عمل وزن کردن روی ترازوی دیجیتال (یعنی یک بار قرار دادن تعدادی سکه روی ترازو و دریافت یک عدد از ترازو) دسته ای که سکه هایش 9 گرمی است را بیابیم؟ جواب این تست را در همین ...

ادامه مطلب