امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه 28 دی 1396

آهنگ پیشواز ایرانسل ایام فاطمیه با نوای مداحان اهل بیت

آهنگ پیشواز ایرانسل ویژه ایام فاطمیه با نوای مداحان اهل بیت

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ایام فاطمیه برای فعالسازی کد آهنگ را به شماره 7575 پیامک کنید.

آهنگ های پیشواز در سایت انسان شاد

ایام فاطمیه جمعا 6 روز می باشد، 3 روز در ماه جمادی الاول و 3 روز در ماه جمادی الثانی.

دهه فاطمیه اول : از دهم تا بیستم جمادی الاول روز 23 بهمن 1395

دهه فاطمیه دوم : از یکم تا دهم جمادی الثانی روز 12 اسفند 1395 (پایان ایام فاطمیه

آهنگ پیشواز ایرانسل ایام فاطمیه,ایام فاطمیه,آهنگ پیشواز ایرانسل

کد آوای انتظار :◊: 4419177

نام اثر  :◊: صلوات حضرت زهرا

صاحب اثر :◊گروه محراب

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 321144

نام اثر  :◊: سلام من به مدینه

صاحب اثر :◊منصور ارضی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 691581

نام اثر  :◊: مدینه

صاحب اثر :◊سعید حدادیان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 691788

نام اثر  :◊: آخرای فاطمیه

صاحب اثر :◊سعید حدادیان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 691871

نام اثر  :◊: مظلومیت فاطمه

صاحب اثر :◊:سعید حدادیان 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊:7713402

نام اثر  :◊: یادآور یاس کبودم

صاحب اثر :◊محمودکریمی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊:7713346

نام اثر  :◊: مادر کجایی

صاحب اثر :◊محمود کریمی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 7713361

نام اثر  :◊: شبا که گریه می کنی

صاحب اثر :◊محمودکریمی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 6912334

نام اثر  :◊: مدینه بخوان روضه مادرم را

صاحب اثر :◊میثم مطیعی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 6911954

نام اثر  :◊: در فراق حضرت زهرا

صاحب اثر :◊میثم مطیعی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊:6911936

نام اثر  :◊: مدینه ندیده بمیرم

صاحب اثر :◊میثم مطیعی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 3315904

نام اثر  :◊: فاطمیه

صاحب اثر :◊مجید بنی فاطمه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 691799

نام اثر  :◊: نهضت فاطمیه

صاحب اثر :◊سعید حدادیان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊:7714205

نام اثر  :◊: بوی گل یاس مدینه

صاحب اثر :◊عبدالرضا هلالی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 3315760

نام اثر  :◊: دوباره فاطمیه

صاحب اثر :◊محمد رضا بذری

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 3317110

نام اثر  :◊: حضرت مهتاب

صاحب اثر :◊حامد زمانی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 4418138

نام اثر  :◊: زمین فاطمیه

صاحب اثر :◊مهدی مقدم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :◊: 7711434

نام اثر  :◊: مدینه بی مادر

صاحب اثر :◊: رسائل

آهنگ پیشواز ایرانسل ایام فاطمیه,ایام فاطمیه,آهنگ پیشواز ایرانسل

آهنگ پیشواز ایرانسل ویژه ایام فاطمیه با نوای مداحان اهل بیت