در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه 1 آبان 1396

تبلیغات

تست هوش تصویری و پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

تست هوش تصویری و پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تست شماره 1:

در تصویر زیر چند تفاوت می توانید پیدا کنید؟

تست هوش,تست هوش تصویری,معما,پیدا کردن اختلاف دو تصویر

در سال 1994 در دانشگاه stanford یکی از اساتید از دانش جوهایش میخواهد که 3 تفاوت بین این دو عکس را پیدا کنند،

از بین دانشجویان یک نفر 2 تفاوت را پیدا می کند اما فقط یک دانشجو تفاوت سوم را می یابد و

با صدای بلند می خندد و به خود می گوید که چرا زود تر این تفاوت به ذهنم نرسید؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تست شماره 2:

6 اختلاف بین دو تصویر زیر را پیدا کنید؟

تست هوش,تست هوش تصویری,معما,پیدا کردن اختلاف دو تصویر

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تست شماره 3 :

این عکس یه نکته جالب داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

تست هوش,تست هوش تصویری,معما,پیدا کردن اختلاف دو تصویر

♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣

جواب تست شماره ی 1:

اما اختلاف سوم که اگر به سوال دقت کنید طرف اختلاف سوم به ذهنش رسید

پس چیزی باید باشد که ذهنینه و مانند دو اختلاف قبل با دقت در عکسها بدست نمی آید و

اگر به دو اختلاف قبلی دقت کنید میفهمید که عکس سمت چپی عکسی است

که از آن دو چیز حذف کردن و عکس سمت راستی را ساختند پس

تفاوت سوم این دو عکس این است که عکس سمت چپ کامل(اورجینال) است و عکس سمت راست(دست کاری شده) ناقص است.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

جواب تست شماره 2:

تست هوش,تست هوش تصویری,معما,پیدا کردن اختلاف دو تصویر

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

جواب تست شماره 3:

راننده کامیون عقبی ماسک روح زده.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

تست هوش تصویری و پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

امتیاز 4.13 ( 8 رای )