مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه 28 دی 1396

تست هوش و پیدا کردن نکته عکس ها

تست هوش و پیدا کردن نکته عکس ها

تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیدا کردن نکته تصاویر شماره 1 :

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

این عکس یه نکته باحال داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیدا کردن نکته تصاویر شماره 2 :

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

این عکس یه نکته ساده داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیدا کردن نکته تصاویر شماره 3 :

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

این عکس یه نکته باحال داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیدا کردن نکته تصاویر شماره 4 :

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

این عکس یه نکته ریز داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیدا کردن نکته تصاویر شماره 5 :

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

این عکس یه نکته جالب داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیدا کردن نکته تصاویر شماره 6 :

پیدا کردن نکته تصاویر,تست هوش,نکته تصاویر,آی کیو,اختلاف تصاویر

این عکس یه نکته ساده داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

جواب این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

نکته عکس شماره 1:

اگه خوب دقت کنید میفهمید که این طوطی نیست بلکه یک مرده که کل بدنشو به رنگ طوطی رنگ زده و

یک دستش روی سرشه و یکی روی چوب تکیه داده و یک پاش روی چوبه و یک پاش آویزون.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

نکته عکس شماره 2:

مرده میخواد از دست زنش خلاص شه.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

نکته عکس شماره 3:

هدفون رو گوش خرگوشه نیست بلکه رو کلشه.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

نکته عکس شماره 4:

افراد رو صندلی نشسته نیستند.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

نکته عکس شماره 5:

با رنگ سیاه شکل یک مرد شیپور زن دیده می شود.

و از مخلوط رنگ سیاه و سفید صورت یک دختر دیده می شود.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

نکته عکس شماره 6:

لپ تاپ دومی کاغذیه.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد

تست هوش و پیدا کردن نکته عکس ها

امتیاز 4.29 ( 7 رای )