آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه 1 آبان 1396

تبلیغات

تست هوش تصویری مکعب مجهول و معمای جنایی پرونده قتل به همراه جواب

تست هوش و معما مکعب مجهول و معمای جنایی پرونده قتل به همراه جواب

تست هوش شماره 1 : برچسب مکعب مجهول

تعدادی مکعب داریم که روی هر کدام یک برچسب عددی چسبانده شده است.

با دقت به شکل نگاه کنید.

برچسب یکی از مکعب ها مجهول است. آیا می توانید مشخص کنید که آن چه عددی است؟

پاسخ این تست را در پایین همین صفحه مشاده کنید.

تست شماره 2: معمای جنایی پرونده قتل

در طول هفته گذشته چهار پرونده قتل به اداره پلیس شهر رسید.

بر اساس تحقیقات انجام شده، اطلاعات زیر درباره مظنون و محل وقوع جرم در این پرونده‌ها به دست آمده است:

– خانم قرمز از چاقو استفاده کرده است، ولی نه در کتابخانه.

– قتل دیگری به کمک طناب و در فرودگاه به وقوع پیوسته که البته توسط آقای آبی انجام نشده است.

– قتلی که در موزه به وقوع پیوسته با اسلحه‌گرم انجام شده و در هنگام وقوع قتل دیگر، آقای ارغوانی در کتابخانه حضور نداشته است.

– آقای آبی هیچ‌گاه در موزه نبوده و خانم بنفش هم از طناب استفاده نکرده است.

– احتمال استفاده از چوب بیس‌بال در آشپزخانه ۵۰ درصد است.

با توجه به اطلاعات بالا آیا می‌توانید تعیین کنید که هر مظنون کجا و با چه وسیله‌ای مرتکب جنایت است؟

تست هوش مکعب مجهول,تست هوش پرونده قتل,معما مکعب مجهول,معما پرونده قتل

چند توضیح:

۱- افراد نام‌ برده شده، مظنونین به قتل و مکان‌های مشخص‌شده، محل وقوع قتل هستند.

۲- هر وسیله تنها توسط یک قاتل و هر مکان تنها محل وقوع یک قتل است.

۳- راه‌حل مدنظر، تعیین قاتل، محل و ابزار قتل است (چهار مظنون، چهار مکان، چهار ابزار).

پاسخ این تست را در پایین همین صفحه مشاده کنید.

تست هوش مکعب مجهول و پرونده قتل در سایت انسان شاد

جواب تست برچسب مکعب مجهول:

برچسب نامعلوم شماره 3 است. زیرا:

عدد هر یک از برچسب ها، حاصل جمع برچسب های بالا و سمت راست آن برچسب است.

جواب تست پرونده جنایی قتل:

قتل اول : خانم قرمز + چاقو + آشپزخانه

 قتل دوم : آقای ارغوانی + طناب + فرودگاه

 قتل سوم: آقای آبی + چوب بیسبال + کتابخانه

قتل چهارم: خانم بنفش + اسلحه‌گرم + موزه

تست هوش و معما مکعب مجهول و معمای جنایی پرونده قتل به همراه جواب