به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه 28 آبان 1396

آوای انتظار همراه اول ♦♦♦ آوای انتظار حاج سعید حدادیان مخصوص محرم و صفر

آوای انتظار همراه اول ♦♦♦ آوای انتظار حاج سعید حدادیان

 

آهنگ پیشواز,آوای انتظار سعید حدادیان,آوای انظار همراه اول سعید حدادیان

 

آهنگ پیشواز در سایت انسان شاد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کد آوای انتظار :♦: 80039

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: یا ثارالله

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80037

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: حی الی العزا

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80035

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: من بیقرارم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80033

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: عطر علمها

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80031

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: عزیز جان بابا

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80030

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: رقیه جان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80029

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: سه ساله

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80028

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: گریه بر حسین اجردارد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80027

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: طفلی که نداشت آشیانه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80026

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: در خاک خرابه آرمیده

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80024

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: رعنا جوان ها

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80023

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: باز آمدی ای ماه خون

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80014

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: معراج دلها

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار سعید حدادیان

کد آوای انتظار :♦: 80013

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: برات بمیرم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول

کد آوای انتظار :♦: 80012

نام صاحب اثر :♦: سعید حدادیان

نام اثر :♦: یادگاری

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آوای انتظار همراه اول حاج سعید حدادیان

امتیاز 4.25 ( 4 رای )